Skip to main content

Iz Tumove korespondence

Pisemska korespondenca pravnika, politika, alpinista, imenoslovca dr. Henrika Tume, hranjena na Raziskovalni postaji ZRC SAZU, predstavlja pomemben zgodovinski vir in dragoceno pričevanje o zgodovinskih tokovih, ki so se na Goriškem in Tržaškem odvijali na prelomu 19. v 20. stoletje. Leta 1994 je obsežen del Tumove korespondenca izšel v knjigi Pisma: Osebnosti in dogodki (1893-1935) s 1153 objavljenimi Tumovimi dopisi, ki jih je prejelo kar 338 naslovnikov. V pričujoči rubriki bomo kontekstualizirali tiste dopise iz Tumove korespondence, ki se zdijo še posebej pričevalni in jih je vredno izpostaviti.