Nadučitelj Franc Bajt in njegova prošnja Tumi glede reševanja gmotnega položaja učiteljev

Datum objave: 25. november 2022

V pismu dr. Henriku Tumi, Franc Bajt, kot predsednik deželnega učiteljskega društva za Goriško in Gradiško v predvolilnem času prosi Tumo za zavzemanje Narodno napredne stranke za boljši gmotni položaj učiteljev, kar beremo v pismu, datiranem z dne, 17. julij 1901. Bajt se je kot organizator goriškega učiteljstva pogosto srečeval s Tumo. Tako sta skupaj nastopila na kmečkem shodu v Potočah (Vipavska dolina). Takrat se je Bajt med drugim ogreval za združenje vseh avstrijskih Slovanov z ruščino kot skupnim jezikom. V pismu dr. Tumi, Franc Bajt, kot predsednik deželnega učiteljskega društva za Goriško in Gradiško v predvolilnem času prosi Tumo za zavzemanje Narodno napredne stranke za boljši gmotni položaj učiteljev, kar beremo v pismu, datiranem z dne, 17. julij 1901. Bajt se je kot organizator goriškega učiteljstva pogosto srečeval s Tumo. Tako sta skupaj nastopila na kmečkem shodu v Potočah (Vipavska dolina). Takrat se je Bajt med drugim ogreval za združenje vseh avstrijskih Slovanov z ruščino kot skupnim jezikom.