Skip to main content

Dopisovanje med Rudolfom Badjuro in Tumo

Rudolf Badjura (1881–1963) je bil eden prvih slovenskih planinskih in turističnih vodnikov. Z dr. Henrikom Tumo sta si veliko dopisovala predvsem v povezavi z imenoslovjem. Badjura je redno prosil Tumo za korekture rokopisov knjig, posebej tistih delov, ki so se navezovali na imenoslovje Julijskih Alp. Badjura je med in po prvi svetovni vojni izdal številne vodiče, ki so orali ledino na polju turističnih vodnikov po slovenskih gorah: Na Triglav (1913), Vodić kroz jugoslovenske Alpe (Vodnik po jugoslovanskih Alpah, 1922), Pohorje (1924), Kozjakovo pogorje (1927), Zasavje (1928), Sto izletov po Dolenjskem, Gorenjskem in Notranjskem (1930), Izleti po Karavankah (1932) Zimski vodnik po Sloveniji (1934).

Napisal je tudi prvo slovensko smučarsko knjigo Smučar (1924) in Smučarsko terminologijo (1921). Tako kot Tuma je tudi Badjura zbiral krajevno imenoslovje in ga objavil v Ljudski geografiji (1953) ter o tem napisal še vrsto razprav, zbranih tudi v neobjavljenem Krajepisnem gradivu. V okviru Geografskega društva je vodil korekture imenoslovja na topografskih zemljevidih. Prav v zvezi s pravilnim zapisom imen Triglavskih jezer na zemljevidu je v neki razglednici prosil Henrika Tumo, naj mu razloži imena jezer. Prosil je, naj točno določi imena jezer, naj ne bo dvojnih imen, kar bi poenostavilo zapis na zemljevidu.

Objavljamo tudi Tumov odgovor na vprašanje o imenih Triglavskih jezer.

Badjurova dopisnica Tumi Tumov odgovor Badjuri