Skip to main content
Doc. dr. Špela Ledinek Lozej


+386(0)5/3357322

+386(0)5/3357323

spela.ledinek@zrc-sazu.si
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1999 diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in na Oddelku za umetnostno zgodovino, ter leta 2012 doktorirala. Leta 2000 se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se posveča raziskovanju dediščine, stavbarstva, stanovanjske kulture, pašne živinoreje ter trgovine med mesti in zaledjem. Od leta 2004 dela na Raziskovalni postaji Nova Gorica. Med leti 2001 in 2003 je bila članica uredniškega odbora Monitorja ISH, od leta 2004 Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici in od leta 2008 Goriškega letnika. Strokovno in raziskovalno delo je predstavila v občasnih predavanjih in seminarjih na Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Novi Gorici, Krakovu, Limi in Vidmu, od leta 2019 pa je nosilka predmeta Dediščine, dediščinski procesi in prakse na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Med leti 2012-2016 je bila podpredsednica Strokovnega sveta Slovenskega etnografskega muzeja. Od leta 2014 je članica Znanstvenega sveta Narodne in študijske knjižnice v Trstu in od leta 2017 Akcijske skupine 6 Strategija Evropske unije za Alpsko regijo. Med 2016 in 2017 se je raziskovalno izpopolnjevala na Univerzi v Vidmu. Od leta 2019 vodi večdisciplinarni raziskovalni program Dediščina na obrobjih.

Labelling, certification and branding of cheeses in the southeastern Alps (Italy, Slovenia): Montasio, Bovec, Tolminc and Mohant cheese. Acta geographica Slovenica. Special issue: Gastronomy, territory and tourism  2021, vol. 61, issue 1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.8746

Walks through the multi-layered landscape of Šavrinkas' Istria : eggs, books, backpacks and stony paths. Landscape research. 2018, vol. 43, issue 5, str. 600-612, ilustr. ISSN 0142-6397. DOI: 10.1080/01426397.2017.1336207. [COBISS.SI-ID 41852717]

Frankfurtska ali švedska kuhinja? : prispevek k zgodovini migracij in prilaščanj oblik(ovanja). Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 26 = 77, str. 127-146.

Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 184 str., ilustr. Ethnologica - Dissertationes, 5. Špela Ledinek Lozej (sourednica, članica uredniškega odbora).

Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka : kulturna dediščina in aktualna vprašanja. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 2, str. 49-68, ilustr.

Dairying in the mountain pastures in the Julian Alps : heritages, utopias and realities. Studia ethnologica Croatica. 2016, vol. 28, str. 91-111, ilustr. ISSN 1330-3627. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=253579 , DOI: 10.17234/SEC.27.1. [COBISS.SI-ID 40804141]

Večstopenjska planinska paša. 2010.

Večstopenjska planinska paša v Bohinju, Živa kulturna dediščina se predstavi. Slovensko etnološko društvo, 2010, str. 80-84.  

Pregled poglavitne, predvsem etnološke strokovne literature druge polovice 20. stoletja o stanovanjski kulturi Vipavske doline. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. ISSN 2630-4287. - Št. 5 (2008), str. 30-40.

Ob petdesetletnici Orlove terenske ekipe Etnografskega muzeja na Vipavskem : pregled gradiva o stavbarstvu in bivalni kulturi. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. ISSN 2630-4287. - Št. 4 (dec. 2007), str. 31-35.

Mediterranean dwelling culture in The Vipava Valley (Slovenia) : development of the kitchen throughout the 20th century, Meditriology 2 : coastal settlements, culture, conservation : [proceedings]. Eastern Mediterranean University Press, 2007.

Stavbarstvo na Vipavskem v Valvasorjevem slikovnam gradivu. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. ISSN 2630-4287. - Št. 2 (dec. 2005), str. 6-10.

Aktualnost Alamuta ali zgodba za vse čase. Besede terorja : medijska podoba terorja in nasilja. Filozofska fakulteta, 2002, str. 23-33.

100 % lokalno (aplikativni_raziskovalni • 01. avgust 2019 - 31. januar 2021)
SY_CULTour (aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni • 01. maj 2011 - 30. april 2014)
THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti (mednarodni • 01. julij 2012 - 31. december 2014)
Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni • 01. oktober 2012 - 31. marec 2015)
AlpFoodway: interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (interreg • 01. november 2016 - 31. oktober 2019)
DRIM - Informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov (mednarodni • 01. januar 2017 - 30. junij 2019)
Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (research programme • 01. januar 2019 - 31. december 2024)
Ključne besede
gorska območja
Istra
meje in obmejna območja
Furlanija
Alpe
Slovenija
zbirke in zbirateljstvo
manjšine
dediščina in dediščinske študije
prehrana
trgovina med mesti in zaledjem
stavbarstvo
stanovanjska kultura
planine in pašna živinoreja
materialna kultura