Skip to main content

AlpFoodway: interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane

Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Doc. dr. Špela Ledinek Lozej
 • Naslov v izvirniku

  Alpfoodway: a cross-disciplinary, transnational and participative approach to Alpine food cultural heritage

 • Sodelavci

  Doc. dr. Saša Poljak Istenič, Prof. dr. Maja Godina Golija, Doc. dr. Barbara Ivančič Kutin, Doc. dr. Saša Babič, Dr. Jasna Fakin Bajec, Miha Peče
 • Trajanje projekta

  1. november 2016–31. oktober 2019
 • Vodilni partner

  Polo Poschiavo, Poschiavo, Svizzera

 • Finančni vir

  Republika Slovenija


  INTERREG, Alpsko območje
 • Partnerji

  Hochschule für angewandte Wissenschaften München (Nemčija), Associazione Dislivelli (Italija), Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (Slovenija), Association Groupe Kedge Business School (Francija) , Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Massif des Bauges (Francija), TSM –Trentino School of Management (Italija), Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta – Bureau …, RRA Severne Primorske d.o.o., Nova Gorica (Slovenija), Comunità Montana di Valle Camonica (Italija), Regione Lombardia (Italija), Universitaet Innsbruck (Avstrija)
Opis

 

Alpski prostor ima ranljivo biodiverziteto, kulturo in dediščino tradicionalnih znanj, ki jih ogroža  depopulacija, staranje prebivalstva in globalizacija, še posebej na obrobnih območjih. Za alpske skupnosti je pomemben vir identitete tudi dediščina prehrane, ki ne obsega le jedi in živil, pač pa tudi rodovitne pokrajine, tradicionalno znanje o pridelovalnih tehnikah, šege in navade uživanja hrane ter prenos starih znanj in veščin. Tradicionalno dediščino prehrane označujejo skupne vrednote, specifične za celotno alpsko območje, in skupna dobrina, ki ustvarja raznolike izdelke z dodano vrednostjo, ki pa niso dovolj promovirani in razširjeni. Projekt AlpFoodway si zato prizadeva za oblikovanje vzdržnega razvojnega modela za obrobna gorska območja, ki bo zasnovan na ohranjanju in vrednotenju kulinarične dediščine alpskega prostora ter na inovativnih orodjih trženja in upravljanja. Pričakovati je, da bo ta model spodbudil tudi oblikovanje transnacionalne alpske identitete, ki bo temeljila na skupnih kulturnih vrednotah, izraženih v dediščini prehrane.

Projektni rezultati vključujejo vizijo ohranjanja in razvoja alpske kulinarične dediščine (Vision paper), listino alpskih vrednot (Value Charta) ter vizualno mapiranje tradicionalne kulinarične dediščine oziroma dobrih praks in razvojnih poti za ohranjanje in komercialno širjenje obstoječih tehnoloških znanj. Sodelavci bodo oblikovali najsodobnejši spletni seznam alpske kulinarične dediščine ter organizirali tečaje in izobraževanja za njeno ohranjanje in promocijo. Razvili bodo tudi kulturno platformo za izmenjavo informacij o kulinaričnih dogodkih in turističnih izletih. Projekt je poleg tega namenjen osveščanju o strateških dokumentih in smernicah za razvoj participativnih procesov varovanja dediščine ter popularizaciji študij za promocijo prehranskih vrednostnih verig v Alpah in nesnovne alpske kulinarične dediščine.  

S svojimi aktivnostmi in pristopi bo projekt podpiral dediščinske skupnosti, lokalne razvojne strokovnjake in organizacije, kulturne institucije ter lokalne, regionalne in nacionalne oblasti. Novost projekta je povezava kulinarične dediščine s trženjem in potrošniško kulturo, pri čemer dediščinske skupnosti ne bodo pasivni sprejemniki ukrepov »od zgoraj navzdol«, temveč nasprotno – projekt bo z aktiviranjem »od spodaj navzgor« opolnomočil lokalne prebivalce, podjetja in druge akterje ter jih vključeval v procese odločanja, kako ravnati z dediščino. Hkrati bodo projektne dejavnosti prispevale k aktualnim mednarodnim razpravam o nesnovni kulturni dediščini, povezanimi z Unescovo  konvencijo (2003).

Vsa alpska območja skušajo najti načine za učinkovito ohranjanje in vrednotenje dediščine, vendar so ta prizadevanja praviloma razdrobljena, geografsko omejena in nepovezana. Cilj projekta je zato razviti model skupnega upravljanja celotnega alpskega območja. Alpske skupnosti pa bodo z ovrednotenjem dediščine in njeno promocijo naredile prvi korak k vpisu alpske kulinarične dediščine kot tradicionalnega načina prehranjevanja na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

 

Več na internetni strani projekta: AlpFoodway


Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
inovativno trženje in upravljanje dediščine
trajnostno ohranjanje in valorizacija nesnovne dediščine
kulinarična dediščina
Alpsko območje