Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Alpfoodway: a cross-disciplinary, transnational and participative approach to Alpine food cultural heritage
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. november 2016–31. oktober 2019
Opis

 

Alpski prostor ima ranljivo biodiverziteto, kulturo in dediščino tradicionalnih znanj, ki jih ogroža  depopulacija, staranje prebivalstva in globalizacija, še posebej na obrobnih območjih. Za alpske skupnosti je pomemben vir identitete tudi dediščina prehrane, ki ne obsega le jedi in živil, pač pa tudi rodovitne pokrajine, tradicionalno znanje o pridelovalnih tehnikah, šege in navade uživanja hrane ter prenos starih znanj in veščin. Tradicionalno dediščino prehrane označujejo skupne vrednote, specifične za celotno alpsko območje, in skupna dobrina, ki ustvarja raznolike izdelke z dodano vrednostjo, ki pa niso dovolj promovirani in razširjeni. Projekt AlpFoodway si zato prizadeva za oblikovanje vzdržnega razvojnega modela za obrobna gorska območja, ki bo zasnovan na ohranjanju in vrednotenju kulinarične dediščine alpskega prostora ter na inovativnih orodjih trženja in upravljanja. Pričakovati je, da bo ta model spodbudil tudi oblikovanje transnacionalne alpske identitete, ki bo temeljila na skupnih kulturnih vrednotah, izraženih v dediščini prehrane.

Projektni rezultati vključujejo vizijo ohranjanja in razvoja alpske kulinarične dediščine (Vision paper), listino alpskih vrednot (Value Charta) ter vizualno mapiranje tradicionalne kulinarične dediščine oziroma dobrih praks in razvojnih poti za ohranjanje in komercialno širjenje obstoječih tehnoloških znanj. Sodelavci bodo oblikovali najsodobnejši spletni seznam alpske kulinarične dediščine ter organizirali tečaje in izobraževanja za njeno ohranjanje in promocijo. Razvili bodo tudi kulturno platformo za izmenjavo informacij o kulinaričnih dogodkih in turističnih izletih. Projekt je poleg tega namenjen osveščanju o strateških dokumentih in smernicah za razvoj participativnih procesov varovanja dediščine ter popularizaciji študij za promocijo prehranskih vrednostnih verig v Alpah in nesnovne alpske kulinarične dediščine.  

S svojimi aktivnostmi in pristopi bo projekt podpiral dediščinske skupnosti, lokalne razvojne strokovnjake in organizacije, kulturne institucije ter lokalne, regionalne in nacionalne oblasti. Novost projekta je povezava kulinarične dediščine s trženjem in potrošniško kulturo, pri čemer dediščinske skupnosti ne bodo pasivni sprejemniki ukrepov »od zgoraj navzdol«, temveč nasprotno – projekt bo z aktiviranjem »od spodaj navzgor« opolnomočil lokalne prebivalce, podjetja in druge akterje ter jih vključeval v procese odločanja, kako ravnati z dediščino. Hkrati bodo projektne dejavnosti prispevale k aktualnim mednarodnim razpravam o nesnovni kulturni dediščini, povezanimi z Unescovo  konvencijo (2003).

Vsa alpska območja skušajo najti načine za učinkovito ohranjanje in vrednotenje dediščine, vendar so ta prizadevanja praviloma razdrobljena, geografsko omejena in nepovezana. Cilj projekta je zato razviti model skupnega upravljanja celotnega alpskega območja. Alpske skupnosti pa bodo z ovrednotenjem dediščine in njeno promocijo naredile prvi korak k vpisu alpske kulinarične dediščine kot tradicionalnega načina prehranjevanja na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

 

Več na internetni strani projekta: AlpFoodway

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Regione Lombardia (Italija) • Comunità Montana di Valle Camonica (Italija) • RRA Severne Primorske d.o.o., Nova Gorica (Slovenija) • TSM –Trentino School of Management (Italija) • Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta – Bureau Régional Ethnologie et Linguistique (Italija) • Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Massif des Bauges (Francija) • Association Groupe Kedge Business School (Francija) • Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (Slovenija) • Associazione Dislivelli (Italija) • Hochschule für angewandte Wissenschaften München (Nemčija) • Universitaet Innsbruck (Avstrija)

Finančni vir

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ključne besede

Alpsko območje • kulinarična dediščina • trajnostno ohranjanje in valorizacija nesnovne dediščine • inovativno trženje in upravljanje dediščine