Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
THETRIS – Thematic Transnational church Route development with the involvement of local society
Kratica:
THETRIS
Sodelavci:
, ,
dr. Neva MakucPetra Kolenc
 
Trajanje:
1. julij 2012–31. december 2014
Opis

Podeželska območja Srednje Evrope so pogosto demografsko ogrožena in nerazvita. Pomembno vlogo v regionalnem razvoju ima kulturna dediščina in ekonomika le-te, ki je lahko glavni akter gospodarskega in družbenega razvoja manj razvitih območji. Prav srednjeveške oz. romarske cerkve, za katere ni narejenih nikakršnih regionalnih, nacionalnih oz. mednarodnih strategij za ohranjanje, so velika artistična in historična vrednota, poleg tega so pogosto še vedno tudi središče podeželskih skupnosti in tamkajšnjega (kulturnega) življenja. Srednjeveške in romarske cerkve so velikokrat v slabem stanju, njihova ohranitev in trajnostno naravnano koriščenje pa  je zelo pomembno za podeželske skupnosti. Projekt THETRIS bo gradil na navedenih potencialih z namenom pospeševanja celostnega razvoja podeželskih območji in razvil prenosljiva orodja in metode, ki jih bo moč implementirati tudi na podeželskih območjih izven projektnega partnerstva. Projekt se osredotoča na trajnostno ohranjanje srednjeveških cerkva v enajstih partnerskih regijah. Glavni cilj je povečanje konkurenčnosti partnerskih območij na podlagi kapitalizacije kulturne dediščine, razvijanje dolgoročnih strategij za ohranjanje in trajnostno koriščenje cerkvene dediščine ter širjenje ozaveščenosti lokalnih akterjev za ohranjanje kulturne dediščine.

            

Ključne povezave

Vodilni partner

Partnerji

ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica • LAMORO Development Agency (IT) • Centre for Technology Structure Development (DE) • RDA of the Presov Self-governing Region (SK) • Association of Communes and Cities of Malopolska Region (PL) • Diocese Graz-Seckau (AT) • Bohemian Switzerland PBO (CZ) • Province of Turin (IT) • BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj (SL) • Province of Padua (IT)

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310 

Ključne besede

romarske poti • srednjeveške cerkve • turizem • lokalne skupnosti • podeželje • zahodna narodnostna meja • trajnostni razvoj