ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom

Opis

Projekt je namenjen ovrednotenju krajevnih zbirk kulturne dediščine v obmejnem prostoru med Alpami in Krasom na slovenski in italijanski strani. Večinoma neznana, izredno zanimiva kulturna dediščina, bo v sodelovanju zbiralcev, domačinov in strokovnjakov predstavljena širši javnosti. Zbirke bodo popisane, katalogizirane in predstavljene v knjižnem vodniku, na zgibankah in na spletni strani. Postavljene bodo nove zbirke in zanje obnovljeni in urejeni prostori. Popisi predmetov bodo opremljeni z narečnimi nazivi in dopolnjeni s pripovednim izročilom. Restavrirani, digitalizirani in montirani bodo arhivski avdiovizualni posnetki, posnete bodo video predstavitve izbranih predmetov. Izbrane zbirke bodo opremljene kot informacijske točke. Prirejena bosta delavnica za zbiralce, domačine, strokovnjake in širšo javnost ter strokovni seminar. Skupni stroški 999.725 eur, trajanje 30 mesecev, lokacije v Kanalski dolini, Reziji, Nadiških dolinah, Terskih dolinah, v Gornjesavski dolini, na Tolminskem, Kambreškem, Ligu in v Brdih. Projekt in partnerstvo je zasnovala dr. Mojca Ravnik.