Telefon:
+386(0)5/3357322
Faks:
+386(0)5/3357323
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Rojena je bila 25. julija 1972 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1999 diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in na Oddelku za umetnostno zgodovino, ter leta 2012 doktorirala. Leta 2000 se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se posveča raziskovanju stavbarstva, stanovanjske kulture, pašne živinoreje ter trgovine med mesti in zaledjem. Od leta 2004 dela na Raziskovalni postaji Nova Gorica. Med leti 2001 in 2003 je bila članica uredniškega odbora Monitorja ISH, od leta 2004 Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici in od leta 2008 Goriškega letnika. Strokovno in raziskovalno delo je predstavila v občasnih predavanjih in seminarjih na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Od leta 2012 je članica Strokovnega sveta Slovenskega etnografskega muzeja.

Izbrani projekti

ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (bilateralni projekt • 1. oktober 201231. marec 2015)

Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (aplikativni projekt • 1. maj 201130. april 2014)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti (tržni projekt • 1. julij 201231. december 2014)

Ključne besede

planine in pašna živinoreja • stanovanjska kultura • stavbarstvo • trgovina med mesti in zaledjem