Telefon:
+386(0)5/3357322
Faks:
+386(0)5/3357323
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1999 diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in na Oddelku za umetnostno zgodovino, ter leta 2012 doktorirala. Leta 2000 se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se posveča raziskovanju dediščine, stavbarstva, stanovanjske kulture, pašne živinoreje ter trgovine med mesti in zaledjem. Od leta 2004 dela na Raziskovalni postaji Nova Gorica. Med leti 2001 in 2003 je bila članica uredniškega odbora Monitorja ISH, od leta 2004 Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici in od leta 2008 Goriškega letnika. Strokovno in raziskovalno delo je predstavila v občasnih predavanjih in seminarjih na Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Novi Gorici, Krakovu, Limi in Vidmu, od leta 2019 pa je nosilka predmeta Dediščine, dediščinski procesi in prakse na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Med leti 2012-2016 je bila podpredsednica Strokovnega sveta Slovenskega etnografskega muzeja. Od leta 2014 je članica Znanstvenega sveta Narodne in študijske knjižnice v Trstu in od leta 2017 Akcijske skupine 6 Strategija Evropske unije za Alpsko regijo. Med 2016 in 2017 se je raziskovalno izpopolnjevala na Univerzi v Vidmu. Od leta 2019 vodi večdisciplinarni raziskovalni program Dediščina na obrobjih.

Izbrane publikacije

Šavrinka, Šavrini, Šavrinija, Nataša Rogelja, Špela Ledinek Lozej. 1996

Pričevanja o nekdanji ureditvi in življenju v planini Krstenica, Špela Ledinek Lozej. 2002

Prolegomena etnološkemu raziskovanju kuhinjskega prostora : oris raziskav in epistemoloških izhodišč s poudarkom na Vipavski dolini, Špela Ledinek Lozej

Šavrinke, Šavrini, Šavrinija, Špela Ledinek Lozej, Nataša Rogelja. 1996

Šavrinka kot oseba in simbol, Nataša Rogelja, Špela Ledinek Lozej. 1997

Raziskave stavbarstva in bivalne kulture na Inštitut za slovensko narodopisje, Špela Ledinek Lozej. 2001

Raziskave stavbarstva in bivalne kulture Vipavske doline : pregled poglavitnih virov in literature pred drugo svetovno vojno, Špela Ledinek Lozej. 2006

(Etnološki) spomenik, Špela Ledinek Lozej. 2002

Premene odnosa do ostaline stanovanjske kulture : primer vipavskega ognjišča, Špela Ledinek Lozej. 2006

Oris stanovanjske arhitekture v Vipavski dolini na prelomu 19. v 20. stoletje, Špela Ledinek Lozej. 2009

Obnova bivališč v spodnji Vipavski dolini v času zavezniške vojaške uprave v coni A Julijske krajine : (1945-1947), Špela Ledinek Lozej. 2010

Oris prehrane v prvi polovici 18. stoletja na Škofjeloškem, Špela Ledinek Lozej. 1999

Stavbarstvo na Vipavskem v Valvasorjevem slikovnam gradivu, Špela Ledinek Lozej. 2005

Ob petdesetletnici Orlove terenske ekipe Etnografskega muzeja na Vipavskem : pregled gradiva o stavbarstvu in bivalni kulturi, Špela Ledinek Lozej. 2007

Pregled poglavitne, predvsem etnološke strokovne literature druge polovice 20. stoletja o stanovanjski kulturi Vipavske doline, Špela Ledinek Lozej. 2008

Mediterranean dwelling culture in The Vipava Valley (Slovenia) : development of the kitchen throughout the 20th century, Špela Ledinek Lozej

Aktualnost Alamuta ali zgodba za vse čase, Boža Grafenauer Bratož, Špela Ledinek Lozej, Barbara Šterbenc Svetina

Večstopenjska planinska paša v Bohinju, Špela Ledinek Lozej

Večstopenjska planinska paša, Špela Ledinek Lozej. 2010

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni projekt • 1. oktober 201231. marec 2015)

Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 1. maj 201130. april 2014)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti (mednarodni projekt • 1. julij 201231. december 2014)

AlpFoodway: interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (INTERREG • 1. november 201631. oktober 2019)

DRIM - Informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov (mednarodni projekt • 1. januar 201730. junij 2019)

Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (raziskovalni program • 1. januar 201931. december 2024)

100 % lokalno (aplikativni raziskovalni projekt • 1. avgust 201931. januar 2021)

Ključne besede

materialna kultura • planine in pašna živinoreja • stanovanjska kultura • stavbarstvo • trgovina med mesti in zaledjem • prehrana • dediščina in dediščinske študije • manjšine • zbirke in zbirateljstvo • Slovenija • Alpe • Furlanija • Istra • meje in obmejna območja • gorska območja