Title:
Knjižnice. Kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske
Author:
Other authors:
translated by Bogomir Trošt
afterword by Petra Kolenc
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Leta 1875 je v Gorici izšla drobna knjižica z naslovom De bibliothecis, praeprimis parochialibus rite ordinandis, dirigendis et conservandis brevis instructio. Napisal jo je tedanji duhovnik, profesor, knjižničar Bogoslovnega semenišča v Gorici, vipavski rojak Štefan Kociančič. V navodilih je poleg kratkega pregleda zgodovine knjižnic začrtal pravila za inventarizacijo, katalogizacijo in sestavo katalogov za vodenje in upravljanje knjižnic, ki so se ob koncu 19. stoletja množile tudi po zaslugi čitalniškega gibanja. Z navodili je že v drugi polovici 19. stoletja v bibliotekarsko stroko vnesel katalogizacijska pravila , ki so se na Slovenskem sistematično razvila kasneje in prek drugih virov vplivala na razvoj bibliotekarske stroke. 
 

Publishing House

Lavričeva knjižnica • Ajdovščina

ISBN

978-961-93413-4-6 (Lavričeva knjižnica)

Specifications

paperback • 13 × 20 cm • 61 pages

Price

6,00 EUR (Regular)
4,50 EUR (Club)