Naslov:
Knjižnice. Kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske
Avtor:
Drugi avtorji:
prevedel Bogomir Trošt
spremna študija Petra Kolenc
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Leta 1875 je v Gorici izšla drobna knjižica z naslovom De bibliothecis, praeprimis parochialibus rite ordinandis, dirigendis et conservandis brevis instructio. Napisal jo je tedanji duhovnik, profesor, knjižničar Bogoslovnega semenišča v Gorici, vipavski rojak Štefan Kociančič. V navodilih je poleg kratkega pregleda zgodovine knjižnic začrtal pravila za inventarizacijo, katalogizacijo in sestavo katalogov za vodenje in upravljanje knjižnic, ki so se ob koncu 19. stoletja množile tudi po zaslugi čitalniškega gibanja. Z navodili je že v drugi polovici 19. stoletja v bibliotekarsko stroko vnesel katalogizacijska pravila , ki so se na Slovenskem sistematično razvila kasneje in prek drugih virov vplivala na razvoj bibliotekarske stroke.

Založnik

Ajdovščina • Lavričeva knjižnica

ISBN

978-961-93413-4-6 (Lavričeva knjižnica)

Specifikacija

mehka vezava • 13 × 20 cm • 61 strani

Cena

6,00 EUR (redna)
4,50 EUR (klubska)