Skip to main content
Knjižnice. Kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske.


Avtor: Štefan Kociančič
Leto: 2015


Leta 1875 je v Gorici izšla drobna knjižica z naslovom De bibliothecis, praeprimis parochialibus rite ordinandis, dirigendis et conservandis brevis instructio. Napisal jo je tedanji duhovnik, profesor, knjižničar Bogoslovnega semenišča v Gorici, vipavski rojak Štefan Kociančič. V navodilih je poleg kratkega pregleda zgodovine knjižnic začrtal pravila za inventarizacijo, katalogizacijo in sestavo katalogov za vodenje in upravljanje knjižnic, ki so se ob koncu 19. stoletja množile tudi po zaslugi čitalniškega gibanja. Z navodili je že v drugi polovici 19. stoletja v bibliotekarsko stroko vnesel katalogizacijska pravila , ki so se na Slovenskem sistematično razvila kasneje in prek drugih virov vplivala na razvoj bibliotekarske stroke.Redna cena
6,00 €

Spletna cena
5,40 €


Ključne besede
knjižnice
knjižnične storitve
navodila
organizacija poslovanja
specialne knjižnice
upravljanje
župnije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR