Title:
Domoznanske publikacije o Primorski. Gradivo za bibliografijo (do leta 2004)
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Domoznanske publikacije o Primorski. Gradivo za bibliografijo (do leta 2004) ni prava bibliografija izdaj o krajih in območjih Primorske, pač pa gre zaje seznam praviloma slovenskih domoznanskih izdaj o krajih in območjih Primorske (vključeni so tudi kraji v goriški, tržaški in videmski pokrajini), ki služi predvsem kot priročnik. Ob množici krajevnih izdaj, ki prihajajo v našem času med bralce, se zdi tako objavljeni seznam skorajda nujno potreben. Seznam domoznanskih izdaj se deli na dva dela. Prvi del vsebuje gradivo o posameznih krajih, drugi pa zajema različna območja. Kraji so razporejeni po abecednem redu. Publikacije se nato navajajo po kronološkem redu.

Domoznanske publikacije o Primorski. Gradivo za bibliografijo (do leta 2004) (Publications about PRIMORSKA region; material for the bibliography, until the year 2004) is not a real bibliography, but an index of as a rule slovene editions of area studies about localities and areas of the Primorska region (the index included the province of Gorizia, Trieste and Udine), which can be used first of all as a handbook. Because of the large number of area studies published nawadays this kind of index seems almost inevitably necessary. The index consists of two parts. The first part comprehends the material on single localities, while the second part the material on different areas. The localities are arranged in alphabetical order. The publications are then arranged in cronological order.

Table of content

Uvod

I. del

Domoznansko gradivo, nanašajoče se na posamezne kraje

II. del

Domoznansko gradivo, nanašajoče se na posamezna ožja ali širša območja (izbor)

Literatu

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-41-8

Specifications

paperback • 13 × 20 cm • 169 pages

Price

not for sale