Naslov:
Domoznanske publikacije o Primorski. Gradivo za bibliografijo (do leta 2004)
Avtorja:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Domoznanske publikacije o Primorski. Gradivo za bibliografijo (do leta 2004) ni prava bibliografija izdaj o krajih in območjih Primorske, pač pa gre zaje seznam praviloma slovenskih domoznanskih izdaj o krajih in območjih Primorske (vključeni so tudi kraji v goriški, tržaški in videmski pokrajini), ki služi predvsem kot priročnik. Ob množici krajevnih izdaj, ki prihajajo v našem času med bralce, se zdi tako objavljeni seznam skorajda nujno potreben. Seznam domoznanskih izdaj se deli na dva dela. Prvi del vsebuje gradivo o posameznih krajih, drugi pa zajema različna območja. Kraji so razporejeni po abecednem redu. Publikacije se nato navajajo po kronološkem redu.

Kazalo vsebine

Uvod

I. del

Domoznansko gradivo, nanašajoče se na posamezne kraje

II. del

Domoznansko gradivo, nanašajoče se na posamezna ožja ali širša območja (izbor)

Literatu

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-41-8

Specifikacija

mehka vezava • 13 × 20 cm • 169 strani