Title:
Dr. Henrik Tuma (1858–1935) in njegova knjižnica. Ob stopetdesetletnici rojstva
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Brošura, ki je izšla v počastitev 150 letnice rojstva dr. Henrika Tume (1858–1935), goriškega politika, odvetnika in vsestranskega intelektualca, prinaša opis Tumove življenjske poti in vsebinski pregled njegove zasebne knjižnice, ki jo je dr. Henrik Tuma gradil vse svoje življenje. Delo predstavlja uvod v katalog njegove knjižnice, ki je objavljen v elektronski obliki. Katalog prinaša popis vseh publikacij, ki jih knjižnica vsebuje. Delo je avtorica pripravila v okviru Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ki poleg Tumove knjižnice hrani celotno Tumovo zapuščino, ki še vedno ostaja ena pomembnejših virov za preučevanje goriških Slovencev ob koncu 19. vse so tridesetih let 20. stoletja.

Table of content

Predgovor

Dr. Henrik Tuma (1858–1935)

Knjižnica dr. Henrika Tume

O katalogu Tumove knjižnice

Viri in literatu

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-057-9

Specifications

paperback • 13 × 21 cm • 64 pages

Price

not for sale