Skip to main content
Saša Babič, PhD


+386(0)1/4706285

sasa.babic@zrc-sazu.si


Links


Saša Babič is a folklorist, researching short folklore forms, ie. greetings, swearing, proverbs, riddles, incantations, praying etc., their text usage and cultural meanings as well as their integration in folklore events and communication. She does archival research, in order to gain materials needed for diachronic comparisons, as well as fieldwork research, in order to collect materials and explore the integration of short folklore forms in society. Her special interest is given to contemporary usages, changes and adaptations of short folklore forms.

Between 2017 and 2019 Saša Babič has researched the usage and dynamics of contemporary short folklore forms in language and culture as part of her postdoctoral project »Tradition and Innovation: Short forms of folklore and contemporary cultural dialogues« which was held in Estonian Literary Museum (Tartu, Estonia).


Since 2019 Saša Babič is teaching a course "Folkloric Shapes in Culture in Cooperative" to the doctoral students of Slovene studies at Post gradual school ZRC SAZU (Ljubljana, Slovenia).

Saša Babič is field editor at scientific journal Studiy Mythologica Slavica and a member of the International Society for Folk Research, International Society for Ethnology and Folklore in the International Association of Paremiology (AIP-IAP).
 

2019 Barve v slovenskih sodobnih folklornih ugankah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 59/1, str. 71-79.
2018 Barve v slovenskih folklornih ugankah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 58/ 1/2, str. 43-51.
2018 soavtorica z VOOLAID, Piret. Swearing: dissolution into nothingness. Studia mythologica Slavica 21, str. 147-159.
2018 Tudi stara pamet ne vidi vsega vselej prav : konceptualizacija pameti in neumnosti v paremioloških enotah iz zbirke Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V: BĘDKOWSKA-KOPCZYK, Agnieszka (ur.), PFANDL, Heinrich (ur.). Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie = Phraseology and (naïve) psychology = Frazeologija i (naivnaja) psihologija, (Grazer Studien zur Slawistik, ISSN 2195-593X, Bd. 9). Hamburg: Dr. Kovač. Str. 81-92.
2018 Stereotipi in predsodki o ženskah in moških v šaljivih vprašanjih. V: JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata (ur.). Humor u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
2017 Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: stiški prepis Lipičevih bukev. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). 1, str. 393-403.
2016 GRANBOM-HERRANEN, Liisa, BABIČ, Saša, VOOLAID, Piret. Proverbial expressions in newspapers: a study in Estonia, Finland, and Slovenia. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 44/3, str. 5-32.
2016 soavtorica z  PODJED, Dan (avtor, fotograf). Vozila in stereotipi: primerjava Ljubljane in Beograda. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 56/ 1/2, str. 74-84.
2016 Contemporary forms of Slovenian love charms. Studia mythologica Slavica 19, str. 271-282.
2015 Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev (Ethnologica - Dissertationes, 6). Ljubljana, Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 278195712]
2015 soavtorica z PODJED, Dan, Crossroads of anger: tensions and conflicts in traffic. Ethnologia Europaea : journal of european ethnology 45/2, str. 17-33
2013 Charms in Slovenian culture. V: Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming. Issue 3 (2013), str. 86-99. [COBISS.SI-ID 36900653]

 

Tradition and its re-producers (applied project • 01. february 2008 - 31. january 2011)
Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa (applied project • 01. may 2010 - 30. april 2013)
ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (international project • 01. may 2011 - 30. april 2014)
ZBORZBIRK Cultural heritage in collections between the Alps and Karst (international project • 01. october 2012 - 31. march 2015)
Heroes and Celebrities in Slovenia and Central Europe (fundamental research project • 01. august 2013 - 31. july 2016)
DriveGreen: Development of an Ecodriving Application for a Transition to a Low-carbon Society (interdisciplinary project • 01. july 2014 - 30. june 2017)
SCHOLA: Mentoring for Educators to Evaluate Volunteering (international project • 11. september 2016 - 31. august 2018)
Create to Connect > Create to Impact (international project • 01. september 2018 - 31. august 2022)
Slovenian and Estonian Contemporary School Lore (bilateral project • 01. november 2020 - 31. october 2022)
Traditional Paremiological Units in Dialogue with Contemporary Use (research project • 01. september 2020 - 31. august 2023)