Knjižnica dr. Henrika Tume

Knjižnica dr. Henrika Tume (1858–1935), se nahaja na Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici. Danes velja za eno najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic, ki so v Gorici nastajale na prelomu iz 19. v 20. stoletje.

Njena bogata vsebina predstavlja vpogled v bralno kulturo in knjigotrško ponudbo tedanjega goriškega in širšega slovenskega prostora. Hkrati opozarja na kulturno vpetost Goriške v evropske kulturne in miselne tokove tudi zavoljo trgovanja s knjigami, ki so prihajale v Tumovo knjižnico iz vseh pomembnejših knjigotrških središč v Evropi. Tumova knjižnica se je tako načrtno in sistematično izgrajevala kot pomembno orodje za strokovno in znanstveno delo meščanskega izobraženca.

Dr. Tumo lahko označimo za politika, odvetnika, alpinista, domoznanskega pisca, literarnega kritika, urednika, publicista, psihologa, vzgojitelja, gospodarstvenika, marksističnega teoretika, moža, očeta in nenazadnje tudi knjižničarja. Vendar pri tem tvegamo, da smo kaj izpustili, saj si je dr. Tuma v svojem življenju zadal veliko nalog, ki jih je skušal uspešno in predvsem strokovno izpolnjevati. Dr. Tuma je premogel vsestranskost, disciplino, sistematičnost in kritično distanco do stvari, ki se jih je v življenju loteval. Naštete lastnosti se zrcalijo tudi v njegovem avtobiografskem delu Iz mojega življenja: Spomini, misli, izpovedi (Tuma 1997), v katerem Tuma z vso temeljitostjo in modrostjo učenjaka opiše svojo življenjsko pot.

Katalog Tumove knjižnice je dostopen na spletnih straneh: http://www.biblos.si/lib/book/9789612545390.