Telefon:
+386(5)3357326
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Petra Kolenc, univerzitetna diplomirana bibliotekarka, zaposlena na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, deluje v okviru Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. Svoje delo posveča raziskovanju razvoja bibliotekarstva in zasebnih zbirk, vezanih na prostor zgodovinske Goriške. Vodi knjižnico Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, kjer je hranjena tudi zapuščina (arhiv in knjižnica) goriškega politika, pravnika, alpinista in publicista dr. Henrika Tume.

Izbrane publikacije

"Od tistega dne paradižnikov ne jem več!" : vasi Trnovskega gozda v zaledju soške fronte z ozirom na zgodbe, ki so jih pripovedovali potomci protagonistov 1. svetovne vojne, Petra Kolenc. Annales, Series historia et sociologia, letn. 25, št. 4, str. 909–924.

Knjižnica dr. Henrika Tume (1858-1935), ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem = The library of dr. Henrik Tuma (1858-1935) as one of the best preserved private libraries in the Goriška region, Petra Kolenc. Knjižnica, okt. 2015, 59, št. 3, str. 63–89.

"V Reziji" na Trnovski planoti, Petra Kolenc. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, št. 12, str. 30–33.

Gozdar Jožef Koller (1798-1870) in njegove zasluge pri izgradnji ceste Solkan-Trnovo, Petra Kolenc. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2014, št. 11, str. 6–10.

O slovenskem baronu od Nemcev, Petra Kolenc. Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske, Nova Gorica [i. e.] Lokve, 2014, str. 231–232.

Knjižnice : kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske, Štefan Kociančič (ur. Petra Kolenc). Ajdovščina; Nova Gorica, 2015.

Zbornik prispevkov posvečen Marku Vuku : v spomin Beatriče Žbona Trkman in Matjažu Breclju, ur. Petra Kolenc in Andrej Frletic. Nova Gorica, 2015.

Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske, ur. Andrej Ferletic in Petra Kolenc. Nova Gorica [i. e.] Lokve, 2014.

Vse publikacije (COBISS) >>

Raziskovalna področja

Bibliografija H105