Osnovni podatki
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. april 2009–29. februar 2012
Opis

Delovanje Centra za arhitekturo Krasa je omogočil projekt občine Komen, ki se je izvajal ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Rezultati

 V okviru projekta so bili doseženi naslednji rezultati:

  • Ureditev  CENTRA ZA ARHITEKTURO KRASA (informacijska točka s  knjižnico in arhivom o arhitekturi Krasa ter stalna razstava o Maksu Fabianiju v štanjelskem gradu)
  • Strokovni pregled, evidentiranje, katalogizacija in ureditev zapuščine Maksa Fabianija v Štanjelu ter popis obstoječega gradiva o kraški arhitekturi in bibliografskih enot o Krasu
  • Postavitev spletnega portala o arhitekturi Krasa
  • Izvedba strokovnega posveta o arhitekturi Krasa
  • Izdelava priročnika za prenovo kraških hiš
  • Vzpostavitev neformalne mreže različnih akterjev in medsebojno povezovanje delovanja v okviru Centra za arhitekturo Krasa
Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Partnerji

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Finančni vir

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ključne besede

arhitektura • knjižnica