Skip to main content
Raziskovalna postaja Nova Gorica

Raziskovalna postaja je na Goriškem edina znanstvenoraziskovalna ustanova. Njen cilj je poglobljeno raziskovanje zgodovine, jezika, etnologije, bibliografije in umetnostne zgodovine prostora, ki vključuje tudi Slovence v Goriški in Videmski pokrajini. Naša osnovna usmeritev so temeljne znanstvene raziskave o življenju v primorskem prostoru v preteklosti in sodobnosti. Zavedamo pa se, da je naše znanje lahko osnova za oblikovanje razvojnih strategij na področju gospodarstva, trajnostnega razvoja in krepitve regionalne in lokalne identitete. Zato naše delo usmerjamo tudi v aplikativne projekte in sodelovanje z različnimi ustanovami na tem območju.

Preberi več
KNJIŽNICA

Uradne ure: PON.–ČET. 8:30 do 12:30,
po dogovoru tudi izven urnika
Telefon: +386 5 335 73 26