24

MAJ

19:00

Predstavitev Marušičevega zbornikaOsnovni Podatki

24. maj 2019 ob 19:00
Grad Kromberk, Nova Gorica
Opis

Vabimo vas na predstavitev monografije MARUŠIČEV ZBORNIK, ZGODOVINOPISEC ZAHODNEGA ROBA, ki bo v petek, 24. maja 2019 ob 19. uri na Gradu Kromberk.

Pobuda za monografijo je bila počastitev osemdesetletnice rojstva prof.dr. Branka Marušiča.Prispevke zanjo je napisalo kar 26 slovenskih in tujih zgodovinarjev, uredili pa so jo Petra Kolenc, Petra Svoljšak, Oto Luthar in Danila Zuljan Kumar (ZRC SAZU).

Monografija tako predstavlja doprinos različnih generacij zgodovinarjev k izvirnim znanstvenim spoznanjem o zgodovini primorskega prostora ter zajetno Marušičevo bibliografijo. O delu dr. Branka Marušiča ter o posameznih prispevkih bodo spregovorili uredniki.

VABILO

Branko Marušič