Skip to main content
Doc. dr. Saša Poljak Istenič


+386(0)1/4706279

sasa.poljak@zrc-sazu.si


Povezave


Dr. Saša Poljak Istenič se je po opravljenem pripravništvu v Pokrajinskem muzeju Kočevje leta 2003 zaposlila na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer trenutno deluje kot znanstvena sodelavka. Iz etnologije je doktorirala leta 2012 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z raziskovanjem ustvarjalnosti, ekonomskih praks, trajnostnega razvoja, socialnega vključevanja in dediščine. Bila je vodja podoktorskega projekta Preživeti, živeti, izživeti: Ustvarjalnost kot način življenja (2014–2016). Je glavna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, kot zunanja sodelavka predava na Alpen-Adria Universität v Celovcu in je vključena v več nacionalnih in mednarodnih projektov. Angažira se v domačih in mednarodnih stanovskih združenjih in je podpredsednica strokovnega sveta Slovenskega etnografskega muzeja. Je avtorica več znanstvenih besedil v slovenskih in tujih revijah in soavtorica etnoloških gesel v nacionalni enciklopediji Slovenika. Redno sodeluje tudi s kulturnimi in socialnimi organizacijami in izvaja otroške delavnice o kulturni dediščini.

2001 Slovenski mediji na avstrijskem Koroškem. V: I. Destovnik idr., Na poti skozi čas, Mladi in - vrednote, kultura, mediji, vrtci, dom. Celovec, Ljubljana, 35-48.

2003 Položaj slovenščine na dvojezičnem območju. V: I. Destovnik idr., Na poti skozi čas, Vsakdanja kultura v Libučah in okolici. Pliberk, Celovec, Ljubljana, 38-54.

2004 "Country wedding in Ljubljana": a festival to promote tourism and socialism. V: Mike Robinson (ur.) idr., Journeys of Expression III: Tourism and Festivals as Transnational Practice: conference proceedings. Sheffield, 12 str.

2006 "Ko je muzika zašpilala je vse drlo" : o medvoški godbi na pihala. V: VODNIK, Alenka (ur.). Od Jakoba do Jakoba : o krajih in ljudeh občine Medvode. Medvode: Zgodovinsko društvo 2006, 219-256.

ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2004 - 30. junij 2007)
Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
AgriGo4Cities - Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost (interreg • 01. januar 2017 - 30. junij 2019)
Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Urbane prihodnosti: Zamišljanje in spodbujanje možnosti v nemirnih časih (bilateralni • 01. november 2020 - 31. oktober 2023)
Ključne besede
identiteta
turizem
odnosi med mestom in podeželjem
prazniki
rituali
šege