Dr. Petra Testen Koren

znanstvena sodelavka
+386 5 3357326
petra.testen@zrc-sazu.si
Inštitut za kulturno zgodovino

Dr. Jasna Fakin Bajec

znanstvena sodelavka
+386 31 322 387
jasna.fakin@zrc-sazu.si
Inštitut za kulturne in spominske študije

Dr. Petra Kolenc

višji strokovni sodelavec
+386(5)33 573 26
petra.kolenc@zrc-sazu.si
Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si
Inštitut za slovensko narodopisje

Dr. Neva Makuc

znanstvena sodelavka
+386(0)53357324
neva.makuc@zrc-sazu.si
Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Dr. Vojko Pavlin

Asistent z doktoratom
vojko.pavlin@zrc-sazu.si
Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
+386 5 335 7321
danila.zuljan@zrc-sazu.si
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Bivši sodelavci

Dr. Alenka Di Battista

asistentka z doktoratom

Dr. Branko Marušič

znanstveni svetnik v p.