Skip to main content
Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla società slovena al confine italo-sloveno


Uredili: Petra Kolenc, Danila Zuljan Kumar
Leto: 2022


Knjiga z naslovom Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla società slovena al confine italo-sloveno (Izbrani eseji o slovenski zgodovini, jeziku in družbi na italijansko-slovenski meji) prinaša 9 znanstvenih prispevkov sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici.  Osredotočajo  se na  različne vidike življenja Slovencev, živečih na zahodnem narodnostnem robu, in njihove stike z romanskimi sosedi. Izdajo knjige je spodbudilo spoznanje, da italijanski raziskovalci zaradi nepoznavanja slovenskega jezika  ne navajajo slovenskih raziskav, kar bi bilo zelo pomembno, če ne celo ključno za razumevanje določene problematike v jezikovem stiku. Naslovi prispevkov, izvlečki in povzetki so v monografiji prevedeni tudi  v furlanski jezik, s čimer se želi poudariti večstoletno plodno sobivanje  slovenske in furlanske jezikovne skupnosti na zahodni slovenski narodnostni meji. Delo je izšlo kot rezultat čezmejnega založniškega sodelovanja med Založbo ZRC ter založbo Kappa Vu iz Vidma v Italiji.Kazalo vsebine

Introduzione

BRANKO MARUŠIČ
Cosa sapevano nel XIX secolo gli sloveni dei friulani e come si informavano sui friulani?

DANILA ZULJAN KUMAR
I dialetti sloveni lungo il confine linguistico slavo-romanzo

NEVA MAKUC
Istruzione scolastica e mobilità sociale nell’Austria Interna

PETRA TESTEN KOREN
Le dikle della Benecia nelle città italiane e gli echi post-bellici del loro lavoro nel Matajur (1950–1973)

KATARINA ŠRIMPF VENDRAMIN
Imposizioni, tabù e raccomandazioni alimentari nel periodo della gravidanza, del parto e della prima infanzia nel Goriziano e altrove

ŠPELA LEDINEK LOZEJ
I focolari tra l’Alta Valle della Sava e Collio: elementi di storia dell’architettura e della cultura abitativa tra il Mediterraneo e le Alpi

PETRA KOLENC
Sulla storia del turismo nel lembo occidentale della Selva di Tarnova prima della Seconda guerra mondiale

JASNA FAKIN BAJEC
Comeno (Komen) – la Parigi del Carso: Lo sviluppo del turismo a Comeno nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale

PETRA TESTEN KOREN
L’infanzia e la giovinezza della poetessa e scrittrice Pavlina Pajk (1854–1901), nata Doljak, negli anni ‘60 e ‘70 del XIX secolo nel GorizianoŠe ...Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
Furlanija
Italija
kultura
obmejna območja
Slovenija
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR