Skip to main content

Reinterpretacija dediščine sv. Martina in z njim povezanih vrednot delitve kot novi promotor na skupnosti temelječe gostoljubnosti v 21. stoletju

Opis

 

Sv. Martin, simbol vzajemnega sodelovanja, je eden izmed najbolj priljubljenih svetnikov v Srednji Evropi. Posvečeno mu je na tisoče spomenikov, živ spomin na njegovo življenje pa ohranja tudi bogata nesnovna kulturna dediščina (ljudsko pripovedništvo in legende).

Evropska kulturna pot sv. Martina povezuje njegov rojstni kraj, Savarijo (danes poznano kot Szombathely, madžarsko mesto, ki je v vlogi vodilnega partnerja), s Toursom v Franciji, kjer je sv. Martin postal škof. Partnerska mesta v projektu NewPilgrimAge, ki ležijo ob glavni poti ali njenih stranskih poteh, so zavezana k varovanju in s sodobnimi interpretativnimi orodji oživljanju kulturne dediščine (KD), povezane s sv. Martinom. Hkrati se bo promoviralo evropske vrednote solidarnosti in gostoljubnosti. 

Mesta in kulturne organizacije iz petih srednjeevropskih držav bodo skozi specializirana projektna izobraževanja  pridobila najnovejša znanja, s katerim bodo pritegnila svoje občane, še posebej mlade in male podjetnike. Ti bodo sodelovali pri novih ustvarjalnih idejah in pobudah za vrednotenje neizkoriščenih dediščinskih potencialov (kot npr. volonterskih storitev pri varovanju kulturne dediščine in kulturnem turizmu, digitalizaciji, vnovični rabi dediščine s pomočjo kreativne in kulturne industrije). Hkrati se bo razvilo in preizkusilo IT aplikacije za promocijo kulturnih proizvodov in servisov, ki so osnovani na dediščini, z namenom, da se pritegne tudi mlajše generacije digitalne dobe. Nove rešitve bodo predstavljene v Modelu za vrednotenje kulturne dediščine, ki bo osnovan z vključevanjem skupnosti (Community-sourced CH valorisation Model) in bo uporaben v vsakem podobnem srednjeevropskem mestu.

Partnerji bodo skupaj z lokalnimi deležniki (iz kulturnih, izobraževalnih, inovativnih skupnosti) razvili tudi lokalni načrt (Roadmap), s katerim bo mogoče določiti nadaljnje strateške korake za vzdržno upravljanje kulturne dediščine in opolnomočenje lokalnih skupnosti. Projekt bo postavil temelje za transnacionalno mrežo mest, povezanih z dediščino sv. Martina, ki bo obogatena s skupno blagovno znamko in skupno prepoznavno strategijo (Jointly Visibility Strategy), s ciljem  izboljšati odgovorni kulturni turizem in okrepiti  lokalne ekonomije ter družbe.  

 Raziskovalni projekt

Ključne besede
lokalna ekonomija
kulturni turizem
evropska kulturna pot
snovna in nesnovna kulturna dediščina
mladi
sv. Martin