Skip to main content

MEDIA4ALL: Razvoj osnovnih veščin medijske pismenosti s pripravo participativnih medijskih izdelkov

Opis

Zdravstvene razmere povezane s pandemijo COVID-19 so zaradi zaprtja držav prisilile ljudi iz Evropske skupnosti, da preživijo več časa doma in zato več uporabljajo družbena omrežja. Dezinformacije, lažne novice in kibernetska varnost so zato postale aktualne teme, ki vzbujajo zaskrbljenost in negotovost, saj ne povzročajo le socialnih težav, temveč lahko tudi škodijo javnemu zdravju. Glede na študijo, ki so jo izvedli v EU in ZDA, ljudje z nizko stopnjo formalne izobrazbe pri informacijah o  korona virusu zaupajo veliko manj medijskim hišam, ter se bolj zanašajo na družbene medije in druge aplikacije. Raziskovalci so tudi ugotovili, da se marginalizirane skupine v vseh državah ne ukvarjajo z novicami in z nasveti vlade za blažitev nastale krize, in posledično vedo manj o nastalih posledicah. 

Medijska krajina je v zadnjih desetletjih doživela globoke spremembe, ki so nepreklicno zaznamovale izobraževanje, kulturo in gospodarstvo ter močno vplivale na vsakdanje življenje državljanov. Tako kot pismenost pomeni sposobnost branja in pisanja, medijska pismenost ne vključuje le sposobnosti analize in vrednotenja medijskih sporočil, temveč tudi sposobnost njihovega ustvarjanja. Hiter tehnološki razvoj in širjenje digitalnih medijev, zlasti interneta, sta povzročila več možnosti dostopa do informacij, ki do nas ne pridejo neposredno iz njihovega osnovnega ustvarjalca informacij, temveč so indirektno (posredno) posredovane za lažjo potrošnjo. Ker medijska pismenost zadeva tudi vključenost državljanov v sodobno informacijsko družbo, je cilj projekta MEDIA4ALL spodbujanje razvoja veščin digitalne in medijske pismenosti v perspektivi vključujočega učenja. S  podporo in aktivnim vključevanjem odraslih, kulturnih delavcev, strokovnjakov s področja umetnosti in kulturnega sektorja se bo pri projektu razvilo izobraževalne vsebine s področja kulture, ki bodo prispevale k razvoju veščin medijske pismenosti odraslih z nižjo izobrazbo in marginalnih skupin. To bo doseženo s pomočjo uporabe metodologije s področja medijev (video-pripovedovanja, foto-izražanja, priprave snemalne knjige) in  participativnih skupnostnih pristopov.   

V okviru projekta se bo za dosego ciljev izvedlo naslednje akcije:  

  • Razvoj Orodja o vključujočih virih digitalne in medijske pismenosti (Toolkit of Embedded Digital & Media Literacy Resources), ki bo odraslim z nizko izobrazbo pomagalo razvijati osnove digitalne in medijske pismenosti s pomočjo priprave  snemalnih knjig, video-pripovedovanja in foto-izražanja.   
  • Razvoj prilagojenega Programa za izobraževanje odraslih, vodilnih akterjev v skupnostih, strokovnjakov s področja umetnosti in kulturnega sektorja o načinih razvoja osnovnih veščin medijske pismenosti za odrasle z nizko izobrazbo.
  • Razvoj inovativnega Priročnika participativnih metodologij za vključevanje skupnosti v medijsko pismenost, katerega namen bo raziskati potencial medijskih izdelkov za opolnomočenje skupnosti in priprava  priporočil za izvajanje medijskih izobraževalnih aktivnosti z uporabo participativnih metodologij.
  • Razvoj MEDIA4ALL izobraževalnega spletnega portala (MOOC), kjer bo javno dostopno izobraževalno gradivo.
  • Priprava strateškega dokumenta, ki bo za uradnike in politične akterje na področju izobraževanja odraslih, umetnosti in kulture zagotavljal operativna in politična  priporočila.  

Raziskovalni projekt