Skip to main content

Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi

Opis

Raziskovalni projekt tematizira vlogo izjemnih posameznikov v zgodovini oz. različnih časih in krajih, pri čemer se posebej posveča Sloveniji kot delu srednjeevropskega kulturnega prostora. Pri tem odgovarja na vprašanja, kdo, zakaj in kdaj (lahko) postane junak, kakšne so značilnosti junaške osebnosti ter zakaj ljudje sploh potrebujemo junake. Poleg tega bo projekt pojasnil, kakšne so razsežnosti spominjanja in pozabljanja, zamolčevanja in zabrisovanja junakov.

Projekt ne obravnava le junakov, ki so s svojimi prelomnimi deli pomembno soustvarjali lokalne in nacionalne zgodovine, temveč tudi slavne posameznike, med njimi tudi takšne, ki so »vsebinsko prazni«, saj slovijo predvsem zaradi svoje slave, a imajo kljub temu pomembno vlogo pri ustvarjanju javnega in medijskega prostora. Z analizo dejavnosti slavnih osebnosti na različnih družbenih ravneh ugotavljamo, kakšno vlogo imajo takšni posamezniki v sodobnem svetu. So morda v celoti nadomestili junake iz preteklosti, mitološka bitja in božanstva, ki so nekoč bili v središču družbene pozornosti? So takšni posamezniki proizvod kapitalizma in porabništva, ki namesto »pravih«, »nepotvorjenih« junaških dejanj množicam ponujata fiktivne, uprizorjene psevdo-dogodke? Je v sodobnem svetu sploh še kaj prostora za junake ali pa so jih umetno ustvarjene slavne osebnosti že povsem nadomestile?
Projekt bomo izvedli v štirih delovnih sklopih, ki se vsebinsko nadgrajujejo.

V prvem delovnem sklopu bomo pripravili pregled in analizo splošnih značilnosti herojev in slavnih osebnosti, in sicer tako z diahrone kot tudi sinhrone perspektive. Pri tem ne bomo upoštevali zgolj etnoloških vidikov, temveč tudi antropološke, sociološke, zgodovinske, jezikoslovne, literarno komparativne itd. Ta delovni sklop bo torej povezoval različna področja projekta, v njem pa se bodo izoblikovala teoretska izhodišča, ki jih bodo uporabili raziskovalci v drugih treh delovnih sklopih.

V drugem delovnem sklopu se posvečamo historičnim vidikom posameznikov, ki so pomembno preoblikovali svoj čas in prispevali k formiranju naroda. Takšni ljudje so imeli izredno pomembno vlogo v procesu »izumljanja tradicij«, saj so predstavljali najboljše oziroma najbolj želene lastnosti in najbolj imenitne dosežke naroda ter pomagali ljudem oblikovati njihov odnos do preteklosti. V projektu bomo predstavili takšne izjemne posameznike, ki so bili najbolj izpostavljeni v času »prebujanja« naroda. Proučili bomo načine in strategije njihove »rabe« ter njihovo recepcijo v 19. in 20. stoletju.

V tretjem delovnem sklopu se osredotočamo na imaginarne junake, predvsem literarne in folklorne like, ki imajo prav tako kot dejanske osebnosti pomembno pozicijo med Slovenci in pri ustvarjanju slovenstva. Podrobneje bomo obravnavali vlogo in podobo Črtomirja v Prešernovem Krstu pri Savici, v polju slovstvene folklore bomo opazovali vprašanje herojstva oz. junaštva na primeru različnih folklornih junakov (Kralj Matjaž, Peter Klepec, Lepa Vida) in literarnih junakov v procesu folklorizacije (Martin Krpan, Črtomir, Bogomila, Pehta), v polju ritualnega pa bomo predstavili posebno mesto sv. Miklavža med Slovenci ter ga primerjali z vlogama Božička in Dedka Mraza.

V četrtem delovnem sklopu se posvečamo ustvarjanju slavnih osebnosti v sodobnem času s pomočjo medijev in novih tehnologij ter analiziramo strategije ustvarjanja zvezdniškega statusa pri slovenskih estradnikih, politikih in športnikih. V tem delovnem sklopu je naša izhodiščna hipoteza, da pomeni biti zvezda – pa naj bo to na področju estrade, politike ali športa – izstopati iz povprečja, hkrati pa ostati del omrežja, ki posameznika opredeljuje in podpira ter ohranja njegov poseben status.

V projektnih raziskavah bomo s tem obdelali tako historične kot sodobne vidike herojstva in zvezdništva ter preučili družbeno in kulturno vlogo dejanskih in imaginarnih posameznikov, ki so imeli ali pa imajo pomembno vlogo v Sloveniji in srednjeevropskem kontekstu.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
tradicija
preteklost
narod
kolektivni spomin
identiteta
slavne osebnosti
heroji
dediščina

Raziskovalna področja
Narodopisje H400