Skip to main content

DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo

Opis

Glavni namen projekta je razvoj intuitivne in do uporabnika prijazne mobilne aplikacije, ki bo pomagala spreminjati vozne navade, spodbujala eko-vožnjo in prispevala k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Aplikacija bo zasnovana na podlagi večkrajevne etnografske raziskave, s katero bomo ugotavljali, kateri pristopi za spodbujanje eko-vožnje so najbolj primerni v štirih urbanih središčih Jugovzhodne Evrope, in sicer v Ljubljani, Beogradu, Budimpešti in Istanbulu.

Daljši opis:
drivegreen.docx


Raziskovalni projekt

Ključne besede
mobilna aplikacija
družbeno-kulturni vidiki
vozne navade
Jugovzhodna Evropa
eko-vožnja

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220
Narodopisje H400