Skip to main content
Dr. Jasna Fakin Bajec

doktorica znanosti s področja etnologije, prof. zgodovine, znanstvena sodelavka, vodja Raziskovalne postaje Nova Gorica

naslov:               Raziskovalna postaja Nova Gorica

                            Delpinova 12,

                            5000 Nova Gorica+386 31 322 387

+386 5 335 73 25

jasna.fakin@zrc-sazu.si


Povezave


Jasna Fakin Bajec je etnologinja, kulturna antropologinja in zgodovinarka. Leta 2010 je doktorirala s temo procesi ustvarjanja kulturne dediščine med tradicijo in izzivi sodobne družbe na Krasu  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta).

Pri svojih raziskavah namenja posebno pozornost kulturnim praksam (po)ustavarjanja kulturne dediščine za namene socialnega, kulturnega, okoljskega in gospodarskega razvoja lokalnih skupnosti. Na podlagi  sodelovanja z društvi, zavodi, osnovnimi in srednjimi šolami ter občinami razvija participativne pristope, metode in tehnike za vzpostavljanje celostnega vrednotenja, varovanja, upravljanja in interpretacije kulturne dediščine. Posebej jo zanima načini opolnomočenja in vključevanja civilne družbe, zlasti marginalnih skupin in mladih v dediščinske prakse, da bodo v njih prepoznali priložnost za kritičen razmislek o tem, kdo sem, komu pripadam in kako naprej. Poglablja se tudi v pomen spomina, čustev in afektivnih reakcij med nosilci kulturnih praks pri mobiliziranju dediščine za tržne namene in posledično kršenju kulturnih pravic. Rezultate raziskav s področja dediščinskih in kulturnih študij je objavila v več znanstvenih in strokovnih člankih, zbornikih in knjigi.

Zanima jo tudi vloga družboslovno-humanističnih ved pri zagotavljanju socialno povezane skupnosti, ohranjanju kulturnih različnosti in razvoju sodobne družbe.

POLJAK ISTENIČ, Saša, FAKIN BAJEC, Jasna. Luxury food tour: perspectives and dilemmas on the "luxurification" of local culture in tourism product. Acta geographica Slovenica, 2021, 61, št. 1, str. 169-184.

FAKIN BAJEC, Jasna, POGAČAR, Martin, STRAUS, Matevž. Stories, objects, interfaces: digital technology and cultural heritage among the young. Transactions on internet research. [Online ed.], Jul. 2021, vol. 17, no. 2, str. 51-59.

FAKIN BAJEC, Jasna. An integrated approach to the revitalization, safeguarding and management of cultural heritage: how to establish a durable and active local group of stakeholders. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2020, letn. 30, št. 2, str. 285-300.

FAKIN BAJEC, Jasna. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: na razpotju med neoliberalizmom in prostovoljstvom v okviru dediščinskih društev. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta], 2020, letn. 30, str. 69-88.

FAKIN BAJEC, Jasna. Vključevanje skupnosti v razvoj in upravljanje kulturne dediščine v aplikativnih evropskih projektih. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2020, 60, št. 1, str. 90-100.

FAKIN BAJEC, Jasna. The interpretation and utilization of cultural heritage and its values by young people in Slovenia : is heritage really boring and uninteresting?. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 2019, vol. 49, no. 42, str. 173-193.

POGAČAR, Martin, FAKIN BAJEC, Jasna, POLAJNAR HORVAT, Katarina, SMREKAR, Aleš, TIRAN, Jernej. Promises and limits of participatory urban greens development : experience from Maribor, Budapest, and Krakow. V: NARED, Janez (ur.), BOLE, David (ur.). Participatory research and planning in practice, (The urban book series, ISSN 2365-757X). Cham (Switzerland): Springer Open. cop. 2020, str. 75-89.

FAKIN BAJEC, Jasna (soavtor in urednik). Community-sourced cultural heritage valorization model. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020.

LIČEN, Nives, FINDEISEN, Dušana, FAKIN BAJEC, Jasna. Communities of practice as a methodology for grassroots innovation in sustainable adult education. Andragoška spoznanja, 2017, letn. 23, št. 1, str. 23-39.

FAKIN BAJEC, Jasna. Cultural heritage and the role of voluntary associations in the process of achieving sustainable development in rural communities. Studia ethnologica Croatica, 2016, vol. 28, str. 21-45.

Zaposlitve

Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU (od 2003)

Osnovna šola Komen (2002 – 2003) 

Izobrazba

doktorat, 2010, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; naslov doktorske disertacije: »Kulturna dediščina med tradicijo in inovacijo na Krasu«.

diploma (profesorica zgodovine in univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja) 2002, Oddelek za zgodovino in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Skupna diploma: »Komen – kraški Pariz: Razvoj turizma v Komnu in okoliških kraških vaseh v času med prvo in drugo svetovno vojno«.

Pedagoška dejavnost

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, Kulturna zgodovina, od 2009 – Predmet: Kulturna dediščina v historični perspektivi (predavanja in seminar)

Raziskovalne teme

kulturna dediščina, tradicija, identiteta, spomin, razvoj ekoturizma in ekokmetijstva, trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, zgodovina in etnologija Krasa