Prošnja študenta medicine Justa Bačarja dr. Henriku Tumi

15. februarja leta 1907 se je tedanji študent drugega letnika medicine Just Bačar s pismom obrnil na dr. Henrika Tumo za denarno pomoč, oziroma prosil za posredovanje, da bi deželni odbor ugodil njegovi prošnji po finančni pomoči. Sklicuje se tudi na dejstvo, da že več let ni bilo nobenega medicinca med Goriškimi Slovenci, Italijanov pa kar lepo število. Res je Bačarjevo vlogo, tudi po zaslugi Henrika Tume, tedanjega deželnega poslanca, obravnaval deželni zbor na svoji seji 16. marca 1907, kjer je določil denarni znesek, ki naj se ga porazdeli med prosilce. Just Bačar je promoviral za zdravnika leta 1911 na Dunaju in se nato vrnil v Gorico, kjer je bil več let zdravnik. Po prvi svetovni vojni se je odselil na Štajersko. Bil je avtor številnih strokovnih člankov najodmevnejša pa je bila njegova knjiga Zdravje in bolezen v domači hiši, ki je izšla v dveh delih v Gorici leta 1926 in 1927.

V rubriki objavljamo njegovo prošnjo za finančno pomoč.