Telefon:
+386(0)5/3357322
Faks:
+386(0)5/3357323
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Rojena je bila 25. julija 1972 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1999 diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in na Oddelku za umetnostno zgodovino, ter leta 2012 doktorirala. Leta 2000 se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se posveča raziskovanju stavbarstva, stanovanjske kulture, pašne živinoreje ter trgovine med mesti in zaledjem. Od leta 2004 dela na Raziskovalni postaji Nova Gorica. Med leti 2001 in 2003 je bila članica uredniškega odbora Monitorja ISH, od leta 2004 Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici in od leta 2008 Goriškega letnika. Strokovno in raziskovalno delo je predstavila v občasnih predavanjih in seminarjih na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Od leta 2012 je članica Strokovnega sveta Slovenskega etnografskega muzeja.

Izbrani projekti

Ključne besede

planine in pašna živinoreja • stanovanjska kultura • stavbarstvo • trgovina med mesti in zaledjem