Leta 1987 je bila v Novi Gorici ustanovljena raziskovalna enota Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, v okviru katere je deloval zgodovinar dr. Branko Marušič. Leta 2004 se je raziskovalna enota razširila v Raziskovalno postajo ZRC SAZU, ki jo danes vodi dr. Danila Zuljan Kumar. Sodelavci Postaje delujemo znotraj posameznih inštitutov ZRC SAZU z nalogami, ki so vezane na celotni slovenski narodnostni prostor in širše, druži pa nas skupni raziskovalni projekt Zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa.

 

Pomen Raziskovalne postaje  ZRC SAZU za Primorsko

Raziskovalna postaja je na Goriškem edina znanstvenoraziskovalna ustanova. Njen cilj je poglobljeno raziskovanje zgodovine, jezika, etnologije, bibliografije in umetnostne zgodovine prostora, ki vključuje tudi Slovence v Goriški in Videmski pokrajini. Sodelavci Raziskovalne postaje ZRC SAZU smo izdali več monografij o primorskem prostoru, saj  se zavedamo, da moramo raziskovalci humanističnih in družboslovnih ved še posebej razumeti zgodovino življenja, način razmišljanja, izkušnje, potrebe, želje in pričakovanja lokalnega prebivalstva.

Usmeritve

Naša osnovna usmeritev so temeljne znanstvene raziskave o življenju v primorskem prostoru v preteklosti in sodobnosti. Zavedamo pa se, da je naše znanje  lahko osnova za oblikovanje razvojnih strategij na področju gospodarstva, trajnostnega razvoja in krepitve regionalne in lokalne identitete. Zato naše delo usmerjamo tudi v aplikativne projekte in sodelovanje z različnimi ustanovami na tem območju.